Department of Economics

S.N Name Designation Academic Qualification
1 Krishna Raj Acharya (HOD) Reader Ph.D.
2 Chakrapani Luitel Professor Ph. D.
4 Anjila Pradhan M. Phil
5 Rajshree Pradhan MA
5 Bhagawat Mishra MA
10 Padma Kumar Adhikari MA
11 Bashudev Dhungel M. Phil
12 Shambhu Ram Joshi Lecturer MA
13 Mamata Kumari Kayastha Ph.D
14 Dr.Dilnath Dangal Ph. D.
14 Ghanashyam Dawadi Teaching Ass. MA
15 Gyanendra Bahadur Amatya Part-Time MA
16 Sudha Shrestha Part- Time MA