Tribhuvan University Teachers Association (TUTA)

S.N. Designation Name
1 President Mr. Kailash Bhagat Pradhananga
2 Vice President Mr. Dambar Pahadi
3 Secretary Dr. Dhakaram Sapkota
4 Co. Secretary Mr. Gyanendra Giri
5 Treasurer Mr. Govinda Prasad Acharya
6 Member Pro.Dr. Badri Bishal Bhattarai
7 Mr. Begendra Subba
8 Mrs. Bidula Ghimire
9 Mr. Pawan Kumar Budhathoki
10 Mr. Thaneshwar Kunwar
11 Mrs. Bijaya Lekhak